Projekty

Projekty sú návrhy odbornej alebo laickej verejnosti s už konkrétnymi riešeniami konkrétnych miest/plôch mesta Gelnica prostredníctvom skíc, vizualizácii, kresieb, fotomontáži, výkresov...

Prihlásené návrhy budú zbierané a tie, ktoré budú zadané do termínu uzávierky budú publikované na výstave a v jedinečnej publikácií k projektu Mestské Zásahy Gelnica 2018.

Cubeativity

0 hlas. / 7 zobr.
Cubeativity

Žila

0 hlas. / 6 zobr.
Žila

Pavilón ako parter

0 hlas. / 5 zobr.
Pavilón ako parter

priestor

0 hlas. / 4 zobr.
priestor

KOCKY

0 hlas. / 5 zobr.
KOCKY

Cubeativity

0 hlas. / 5 zobr.
Cubeativity

Dekonštruktivistická vyhliadková veža

0 hlas. / 6 zobr.
Dekonštruktivistická vyhliadková veža

Revitalizácia areálu Turzovských kúpelov

0 hlas. / 6 zobr.
Revitalizácia areálu Turzovských kúpelov

Ribbon

0 hlas. / 4 zobr.
Ribbon

Komunitná záhrada

0 hlas. / 4 zobr.
Komunitná záhrada

Prepojenie / schody

0 hlas. / 7 zobr.
Prepojenie / schody

Knižná búdka

0 hlas. / 11 zobr.
Knižná búdka

Mestský Camping

0 hlas. / 9 zobr.
Mestský Camping

Kaskádový Park

0 hlas. / 2 zobr.
Kaskádový Park

Mestský pútač

0 hlas. / 4 zobr.
Mestský pútač

AREÁL TURZOV

0 hlas. / 3 zobr.
AREÁL TURZOV

SMREČINA

0 hlas. / 1 zobr.
SMREČINA

Športovo rekreačný areál , Majáles Platz

0 hlas. / 1 zobr.
Športovo rekreačný areál , Majáles Platz