MZ Gelnica 2018

Čo sú to Mestské zásahy Gelnica 2018?

Cieľom projektu Mestské zásahy Gelnica 2018 je nájsť v meste problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť.
Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonické koncepty.
Nie je to len o hľadaní problémov mesta, ale aj o odkrývaní jeho nevyužitého potenciálu.
Spoločne môžeme z Gelnice urobiť zaujímavejšie a lepšie miesto pre život.

Mestské zásahy Gelnica 2018 vznikajú v úzkej spolupráci s mestom Gelnica, ktoré má silný záujem vybrané návrhy zrealizovať. Z toho dôvodu sme zostavili panel odborníkov, ktorý všetky prijate návrhy posúdi a odporučí mestu konkrétne zásahy na realizáciu. Nejde však o súťaž, len o snahu pozrieť sa na jednotlivé zásahy a verejný priestor mesta z viacerých pohľadov a realizovať to najvhodnejšie.

Uzávierka prijímania podnetov a zásahov predĺžená:

koniec septembra 2018

Na organizácii projektu sa podieľajú:

Mesto Gelnica – www.gelnica.sk
Občianske združenie Zapadnutý KÚT – www.zapadnutykut.sk
OZ UzemnePlany.sk – www.uzemneplany.sk
Architektonické štúdio Atrium – www.atriumstudio.sk

Projekt finančne podporilo

Mesto Gelnica
Fond na podporu umenia

Čo je výstupom projektu?

Publikácia, verejná vernisáž a následna výstava, séria podujatí i aktivít vo verejnom priestore.

Kontakt na organizatora

UzemnePlany.sk o.z.
Mlynská 27, 040 01 Košice
tel./fax: +421 55/ 623 15 87
e-mail: zasahy@zasahy.sk
web: www.zasahy.sk